Zonnepanelen zijn momenteel heel populair onder de huizenbezitters in Nederland. En zeker in deze tijd waarin ook de energiekosten stijgen, is het voor veel mensen interessant om te investeren in zonnepanelen. De prijzen voor zonnepanelen kunnen enorm variëren. Dit is bijvoorbeeld ook afhankelijk van uw type dak en hoeveel arbeidsuren er nodig zijn voor plaatsing van de zonnepanelen. Maar met de btw-teruggave is het voor veel mensen nu erg interessant om toch de stap te zetten. Belangrijk is het om vooraf te controleren of u voldoet aan de voorwaarden, wat voor soort zonnepanelen u heeft en hoe u de BTW kan terugvragen.

Aan welke voorwaarden dient u te voldoen?

Er zijn drie voorwaarden waar u allemaal aan moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een btw-teruggave. De Belastingdienst is hier heel duidelijk in en de voorwaarden zijn ook erg simpel.

– Uw naam dient op de factuur van de zonnepanelen te staan;
– Uw naam dient op de factuur van het energiebedrijf te staan,
– U dient de BTW binnen 6 maanden na het jaar waarin u investeert in zonnepanelen terug te vragen.

Als u voldoet aan alle drie de voorwaarden mag u aangifte doen voor een teruggave.

Geïntegreerde zonnepanelen en niet-geïntegreerde zonnepanelen

Bij het doen van de aangifte maakt de Belastingdienst onderscheid tussen twee soorten zonnepanelen, namelijk: geïntegreerde en niet-geïntegreerde zonnepanelen. Het is belangrijk om aan te geven welke zonnepanelen bij u van toepassing zijn, omdat het percentage van teruggave hiertussen verschilt.

Geïntegreerde zonnepanelen zitten in het dak en dienen tevens als dakbedekking. DE niet-geïntegreerde zonnepalen worden op het dak gemonteerd, maar dienen niet als dakbedekking. Deze laatste situatie is bij de meeste mensen van toepassing en levert ook de meeste teruggave op.

Hoe werkt het terugvragen?

Het vragen van de teruggave begint met een formulier, genaamd “Opgaaf zonnepaneelhouders”. Door dit formulier meldt u zichzelf aan bij de Belastingdienst als ondernemer. Dat klinkt misschien raar, maar is eigenlijk heel logisch. U gaat namelijk de overtollige energie terug leveren aan de energiemaatschappij. En als ondernemer kunt u ook de BTW terugvragen. In het formulier dient u ook aan te geven of u deel wilt nemen aan de kleine ondernemers regeling (KOR). Als u deelneemt aan de KOR doet u 1 keer aangifte van de BTW en is het daarbij klaar. Neemt u geen deel aan de KOR, dan dient u elk kwartaal een btw-aangifte in te dienen.

Na het opsturen van het formulier, wacht u op de brief “vaststelling belastingplichtig”. Vervolgens dient u uw bankrekeningnummer en uw omzetbelastingnummer bij de Belastingdienst aan te geven.

Nadat het eerste formulier volledig is verwerkt ontvangt u van de Belastingdienst een aantal brieven. Deze heeft u nodig om uw btw-aangifte in te dienen. In deze aangifte vult u vervolgens de kosten in en wat de zonnepanelen opleveren. De facturen hoeft u niet mee te sturen. Wel dient u deze te bewaren voor een eventuele controle van de Belastingdienst. U kiest vervolgens de soort zonnepanelen en als laatste kiest u of u aangifte doet met of zonder forfait.

Kiest u ervoor om met forfait aangifte te doen, dan wordt de te betalen omzetbelasting alvast verrekend met de terug te ontvangen BTW. Kiest u ervoor dit zonder forfait te doen, dan dient u de kosten later nog te voldoen.

Het meest gemakkelijke is om voor de KOR te kiezen. Dit scheelt u werk in de toekomst. Kiest u hier niet voor dan dient u er goed rekening mee te houden dat u elk kwartaal de Btw-aangifte moet invullen en opsturen. Zorg daarnaast altijd voor een volledige administratie, omdat de Belastingdienst een controle kan uitvoeren op uw aangiftes.